Ερευνητικό πρόγραμμα

Κοζάνη, 19/08/2013

Προς: Δήμο Κοζάνης

Κοινοποίηση:

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας

 

Ερευνητικό πρόγραμμα

 

Αξιότιμοι κκ.,

Ερευνητική ομάδα του Σχολείου του Λαού με επικεφαλής τους Παυλό Κώστα (Ιστο­ρικό-Ερευνητή, πτυχιούχο Α.Π.Θ.) και Καλλιανιώτη Αθανάσιο (Ιστορικό, Δρ. Ιστο­ρίας Α.Π.Θ.) εμβαθύνει τελευταία σε ποικίλα θέματα του τόπου.

Καθήκον μας η διακονία της Επιστήμης. Η εστίασή μας στην τοπική Ιστορία οφείλε­ται στην αγάπη για τον τόπο και την ανάγκη ανάδειξης του παρελθόντος πάνω σε επιστημονικές βάσεις, αφού ολίγον έχει ως τώρα με αυτόν τον τρόπο μελετηθεί.

Η μέχρι σήμερα πολύχρονη τριβή μας με τοπικό παρελθόν κατέδειξε την ανάγκη φώ­τισης της μεσαιωνικής περιόδου. Επειδή όμως η γενική Ιστορία φείδεται γραπτών πηγών, μόνος τρόπος επίσκεψής της μένει η συλλογή τοπωνυμίων της περιοχής.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία την κατάρτιση ενός Ιστορικού – Γεωγραφικού Λεξικού Τοπωνυμίων της Ελίμειας (Τσιαρτσιαμπά). Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περιοχή, καθ’ ότι τους οικισμούς της συνδέει κοινή ιστορική πο­ρεία και αλληλεπίδραση.

Αιτούμαστε λοιπόν τη συνδρομή σας για χρηματοδότηση της παραπάνω έρευνας. Προτείνουμε, πέραν των λοιπών δράσεων (εκπαιδευτικού, κοινωνικού και ψυχαγωγι­κού) χαρακτήρα που διοργανώνει η ΔΒΚ, τη διοργάνωση ερευνητικών προγραμμά­των, αρχής γενομένης με το εν λόγω προτεινόμενο. Η Ιστορία και κυρίως ο αρχειακός πλούτος της ΔΒΚ θεωρούμε ότι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επιβάλλουν την ανάδειξή της ως κέντρο προώθησης ερευνητικών σκοπών.

Ακολουθεί υπόμνημα της έρευνας.

Με τιμή

Παυλός Κώστας                                                                      Καλλιανιώτης Αθανάσιος

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Σχολείο του Λαού                                                   https://sxoleiotoylaoy.wordpress.com

6949195974                                                                  sxoleiotoylaoy@outlook.com.gr

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέθοδος

Η συλλογή των τοπωνυμίων θα γίνει με ανάγνωση αρχειακού υλικού και βοηθημά­των σε ανά την Ελλάδα ιδρύματα, κυρίως όμως με επιτόπια έρευνα (συνεντεύξεις, περιδιάβαση, κ.λπ.). Έπειτα θα ακολουθήσει μελέτη και ανάλυση.

Εκτιμώμενος χρόνος

Η έρευνα προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε βάθος 2 χρόνων. Στο διάστημα αυτό θα καταγράφεται σε ημερολόγιο η κάθε κίνηση των ερευνητών, ενώ μία φορά το μήνα θα υπάρχει ενημέρωση για την εξέλιξη της έρευνας καθώς και οι δαπανηθέντες πόροι.

Αποτέλεσμα

Η έρευνα αποσκοπεί στη σύνταξη ενός λεξικού, όπου θα παρατίθενται ιστορικά γεω­γραφικά και ετυμολογικά στοιχεία για κάθε τοπωνύμιο, ενώ σκοπός είναι και η σύ­νταξη ενός αναλυτικού ανθρωπογεωγραφικού χάρτη της περιοχής.

Εκτιμώμενο κόστος

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 5.000€ και περιλαμβάνει:

 

Αμοιβή ερευνητών 1.500€
Κόστος μετακινήσεων (συλλογή τοπωνυμίων κττ) 1.000€
Κόστος έκδοσης 2.500€
Σύνολο 5.000€

Στα ανωτέρω δεν υπολογίζονται πιθανά τέλη προς Αρχειακές Συλλογές για την πα­ροχή αρχειακού υλικού ούτε μπορεί να προβλεφθεί τυχόν επιπλέον χρειαζούμενη δα­πάνη.

Στην περίπτωση που ξοδευτούν λιγότερα από τα αναγραφόμενα, το περίσσευμα θα επιστραφεί.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πρόσκληση ομιλητών στο φθινοπωρινό Σχολείο του Λαού

λογοτ-1

Το Σχολείο του Λαού καλεί όσους ενδιαφέρονται να διανθίσουν ως ομιλητές το παιδευτικό φθινοπωρινό του πρόγραμμα.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν από την 14η Σεπτεμβρίου έως και την 14η Δεκεμβρίου 2013, κάθε Σάββατο ώρες 18:00΄ – 20:00΄ στην πόλη της Κοζάνης.

Το περιεχόμενό τους, οπωσδήποτε πρωτότυπο, θα σχετίζεται με την Ιστορία, την Τέχνη, την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τη Φύση και την Καθημερινή Ζωή.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποστείλουν έως το τέλος Αυγούστου 2013 βιογραφικό, τίτλο και περίληψη της εργασίας των κι ακόμη προτιμώμενη ημερομηνία εκθέσεως της.

Εκάστη ομιλία όπως επίσης και οι διεξαγόμενοι διάλογοι θα αναρτώνται αναποδράστως τις επόμενες ημέρες στο ιστολόγιο του Σχολείου του Λαού, παράλληλα δε θα δίδονται στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Αν αργότερα αποκτηθούν πόροι, θα δημοσιευθούν όλες σε τόμους.

Ουδείς διδάσκαλος του Σχολείου του Λαού θα λαμβάνει οικονομικό αντίτιμο.

Κώστας Παυλός – Θανάσης Καλλιανιώτης

Ιστορικοί Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ΑΠΘ, μέλη του Σχολείου του Λαού

Posted in Ανακοινώσεις | Tagged , , , | 3 Σχόλια

«Σχολείο του Λαού»: ίδρυση σημαντικής κίνησης στη Δυτική Μακεδονία

Image

Μετά από αρκετές συζητήσεις αποφασίσαμε, μία ευρεία ομάδα νέων στην ηλικία και τη σκέψη, να ιδρύσουμε σήμερα 22η Ιουνίου 2013 στην Κοζάνη το Σχολείο του Λαού, κίνηση με πεδία δράσης την Ιστορία, την Τέχνη, την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τη Φύση και την Καθημερινή Ζωή.

Εγκιβωτισμένοι σε ένα πνευματικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό ασφυκτικό πλαίσιο που καταστρέφει τον τόπο μας γεμάτο έωλες θεωρίες, λεκτικές ευλυγισίες κι άπλετη ευθηνία σηκώνουμε αντίθετοι το ανάστημά μας. Δεν ήρθαμε για να συμπληρώσουμε τα γηραιά πεπραχθέντα ούτε να δώσουμε άλλοθι στα επιφανειακά γενόμενα. Ήρθαμε να τα καταλύσουμε και να χτίσουμε ένα νέο κόσμο από την αρχή.

Οι παρεμβάσεις μας απλώνονται σε δύο επίπεδα, του Λόγου και της Δράσης: προφορικές, έντυπες και ηλεκτρονικές με διοργανώσεις συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων και πρακτικές με δημιουργία ή ενεργητική συμμετοχή σε όσα ανατρέπουν τα φθαρμένα παλαιά και υφιστάμενα.

  • στην Ιστορία ως μνήμη κι οπλισμό για το παρόν και το μέλλον με καθαρό στίγμα, δηλαδή κάθαρση από αμάρτυρες, ατεκμηρίωτες ή του συρμού αντιλήψεις. Με νέες οπτικές, εργαλεία και μεθόδους εύρεσης, ανάλυσης, έγκρισης και σύνθεσης έργων τόσο για την τοπική όσο και για τη γενική Ιστορία.
  • στην Τέχνη όχι μόνον ως μέσο αισθητηριακής απόλαυσης, αλλά σαν δίοδο καινών μηνυμάτων. Σαν έκφραση εκρηκτικών ψυχικών δυνάμεων κι ως μέσο ανατροπής της παρηκμασμένης καθεστωτικής οπτικής.
  • στην Παιδεία κι όχι στην εκπαίδευση. Θεωρώντας την ανάπτυξη στενών «εκπαιδευτικών» ικανοτήτων ως μέσο αποπροσανατολισμού και υπακοής στην υφιστάμενη δίνη στοχεύουμε στην όσμωση Παιδείας και Προσώπου, στη σύνολη διατριβή περί της γνώσης.
  • στον Πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του. Από άυλος και διασκεδαστικός που είναι σήμερα σε χειροπιαστό εργαλείο προσφοράς και σθένους, για να είμαστε ζηλευτοί στην ιδιαιτερότητά μας, ισχυροί στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.
  • στη Φύση για να σταματήσει η ανεπανόρθωτη λύμη του τόπου που εξαιτίας της κερδοφορίας ολίγων απομακρυνόμαστε από τη μήτρα μας τη γη. Για την έμπρακτη αξιοποίηση των καλλονών της περιοχής και των προϊόντων της. Για την καλλιέργεια του σώματος μέσω του αθλητισμού εν αρμονία πάντα με το πνεύμα.
  • στην Καθημερινή Ζωή. Με αβουλία και φόβο κοιτάμε τη ραγδαία κατάπτωση του Έθνους. Υπάκουοι στα κελεύσματα της Εσπερίας και των καλά αμειβόμενων εντοπίων οπαδών της στριμωχνόμαστε στα μονοπάτια και τις στενωπούς της ανέχειας και της υποταγής. Φτάνει ως εδώ. Από τώρα και στο εξής πλημμυρίζουμε τις λεωφόρους της χώρας, έτοιμοι να πλεύσουμε στον ωκεανό της παγκοσμιότητας με δικό μας όμως σκάφος, πορεία και πλήρωμα.

Ο τίτλος Σχολείο του Λαού δηλώνει τόσο την καταγωγή μας όσο και τον προσανατολισμό μας. Γεννηθήκαμε από το λαό κι ανδρωθήκαμε μέσα στο λαό. Αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα του εκεί μέσα διαβιώνουμε, ο λαός είναι η βάση μας, κάτω από τους ορισμούς του παλεύουμε. Λαός για μας δεν είναι οι (ποικίλως διορισμένοι) βαθμοφόροι και οι αποστεωμένοι συνοδοιπόροι τους. Είναι όσοι δεινοπαθούν μέσα στην πενία και την αγνωσία, αυτοί που δεν έχουν βήμα να εκθέσουν τις ιδέες τους, όσοι αποποιούνται την προϊούσα ευτέλεια, αυτοί που πιστεύουν στο κύρος του προσώπου κι όχι των αξιωμάτων.

Η κίνηση αποτελείται από εθελοντές που συνεισφέρουν από το υστέρημά τους. Όταν αποκτηθούν οικονομικοί πόροι, από δημόσιες ή ιδιωτικές ενισχύσεις ή από δικές μας δραστηριότητες, οι εργάτες του Σχολείου του Λαού θα λαμβάνουν αντίτιμο ανάλογο της προσφοράς τους. Εννοείται πως χορηγίες και αμοιβές θα ανακοινώνονται πάραυτα τόσο στα δικά μας επικοινωνιακά μέσα όσο και σε έτερα. Διότι η πλήρης διαφάνεια μάς διαφοροποιεί από τους υπολοίπους, αυτή είναι η πηγή από όπου αντλούμε τόλμη, ενέργεια κι αναγνώριση.

Όποιος συμφωνεί με τις αρχές μας ας σπεύσει προς συνεργασίαν.

Επικοινωνία: sxoleiotoylaoy@outlook.com.gr.

Posted in Ανακοινώσεις | Tagged , , | 4 Σχόλια